Menu
HomeΕνημέρωσηΑνακοινώσειςΠρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Κοινοποίηση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για τις εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής για ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δήμο Λαυρεωτικής και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 3. Λήψη απόφασης για την επέκταση του ωραρίου του ΧΥΤΑ για την αποδοχή οχημάτων του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της Έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης για αποδοχή σύμβασης ενεχυρίασης με την εταιρεία C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας», υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης για την ολική ανάκληση της 47/2018 ΑΑΥ βάσει της 12167/17 σύμβασης-FIFTY FIFTY EGGS COMMUNICATIONS E.E. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 71/18 ΑΑΥ που αφορά την σύμβαση 3331/18 με τον Χ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 83/18 ΑΑΥ που αφορά την σύμβαση 3278/18 με τον Δ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης για προσωρινή άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας του Δήμου Αθηναίων (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 11. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN» και Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων (εισηγήτριες Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη και Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 12. Ενημέρωση για την πορεία της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την Μελέτη της Αναβάθμισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του ΕΜΑ και λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαβούλευσης με την αγορά (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 13. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για την τηλεμετρική διασύνδεση των αντλιοστασίων στραγγισμάτων με τη ΜΕΣ με σκοπό την καταγραφή της παραγόμενης ποσότητας στραγγισμάτων που προέρχονται από τους ΧΥΤΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Δήμο Τριπόλεως δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2317/17-04-13 Σύμβασης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπίρης)
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για το «Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN"- Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρογεννήτριας εκτάκτου ανάγκης για το ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια εφαρμογών ελέγχου και διαχείρισης γραφείων κίνησης και αποθηκών των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών επί αγωγής Ασβεστά Νικολάου κλπ  (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 25. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής του Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 26. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 5388/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 27. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Παρακουλούθηση Προόδου Αποφάσεων

Παρακουλούθηση Προόδου Υλοποίησης Αποφάσεων ετών 2012 και 2013 Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΣΝΑ 

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα S.W.A.N.

S.W.A.N. - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN

Διαβάστε περισσότερα

Κύλιση στην Αρχή