Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εκλογή Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
  2. Διόρθωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα.