Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τετράμηνες συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ 14-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ: 64/Τεύχος Α’/14-3-2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (με αρ. πρωτ. 3873/01-04-2020 Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 4 μηνών» (ΑΔΑ: ΩΚ15ΟΡ05-Ρ4Ι) , θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, ότι οι αιτήσεις τους θα μπορούν να υποβληθούν από Πέμπτη 2-4-2020 έως και Παρασκευή 3-4-2020 και ώρες 08:00 – 14:00, στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ, υπόψη κ. Θεοφάνη Ξουρή (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, Τηλέφωνο: 2132148445).

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 1/2020 (με αρ. πρωτ. 3873/01-04-2020 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.