Πρόσκληση 12ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 02 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Πειραιά για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Περιστερίου για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής-παρακολούθησης συμφώνου προαίρεσης για την "Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  5. Λήψη απόφασης για πληρωμές Ε.Δ.Σ.Ν.Α με E-Banking χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται ο ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Επισκευή, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση ηλεκτροδότηση και λειτουργία σταθερού λειοτεμαχιστή» (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

(Το επείγον των θεμάτων 1, 2 και 3 αιτιολογείται από το γεγονός ότι λόγω της τήρησης του προγραμματισμού της διάθεσης των οχημάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η έναρξη λειτουργίας συλλογής βιοαποβλήτων των Δήμων, όσον αφορά το 4ο θέμα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η τήρηση του προγράμματος διανομής εξοπλισμού στους Δήμους, όσον αφορά το 5ο θέμα επιβάλλεται, δεδομένου της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοιού SARS-COV -2, να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση κωδικών e-Banking, ώστε να λειτουργεί απερίσπαστα η Ταμειακή Υπηρεσία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η διαδικασία πληρωμών, όσον αφορά το 6ο θέμα πρέπει να περάσει η αναμόρφωση κάποιων αναγκαίων κωδικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-COV -2, ενώ όσον αφορά το 7ο θέμα πρέπει να εγκριθεί η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για την λειτουργία του σταθερού λειοτεμαχιστή, προκειμένου να υπάρχει χώρος προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, για την υγεία των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς).