Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 07 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 13ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Αχαρνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  2. Λήψη απόφασης απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω κορονοϊού και έγκριση προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Δυτικής Αττικής (εισηγητής κ. Κοσμόπουλος)

 

(Το επείγον των θεμάτων αιτιολογείται από το γεγονός ότι όσον αφορά το 1Ο θέμα, λόγω της τήρησης του προγραμματισμού της διάθεσης των οχημάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η έναρξη λειτουργίας συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων στα όρια των Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λόγω κορονοϊού, για την προστασία των πολιτών αλλά και για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς).