Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 19ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια και αντισηπτικών gel) για τις ανάγκες του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ.

(Το επείγον του θέματος αιτιολογείται προκειμένου να διασφαλισθεί άμεσα η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, και να λάβουμε μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COV-19 στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ οι οποίοι εργάζονται σε 24ωρη βάση).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.