Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 15 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την αποψίλωση-καθαρισμό και συντήρηση υπάρχουσας φύτευσης ΟΕΔΑ και λοιπών Χώρων του ΕΔΣΝΑ και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
  2. Έγκριση μελέτης και ανάθεση για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων που αφορά την διασφάλιση των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στα οχήματα της υπηρεσίας (εισηγήτρια κα Καψιμάλη).
  3. Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την προμήθεια κλιματιστικών νέας τεχνολογίας και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κλιματιστικών μονάδων τα οποία δέχονται μικροβιοκτόνα και απολυμαντικά καθώς και ειδικά φίλτρα συγκράτησης των ιών και βακτηρίων(εισηγήτρια κα Καψιμάλη).

(Το επείγον των θεμάτων αιτιολογείται στο ότι όσον αφορά το 1ο θέμα λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και των υψηλών θερμοκρασιών για την αποφυγή πυρκαγιάς, ενώ όσον αφορά το 2ο και 3ο θέμα να λάβουμε μέτρα για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων για λόγω του κορωνοϊού COV-19).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.