Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2020

Σας προσκαλούμε στην 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2020, που θα γίνει την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 11:30 δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55), για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που σχετίζονται με την τιμολογιακή πολιτική ως προς το υπόλειμμα των ΚΔΑΥ και λήψη απόφασης.
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020, σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Απόφαση – Εισφορές Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης επιμερισμού αντισταθμιστικών οφελών έτους 2019.
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης του Κόστους Διαχείρισης έτους 2019 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
  5. Λήψη απόφασης καθορισμού και επιμερισμού αντισταθμιστικών οφελών έτους 2020.
  6. Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή θα αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Πρόεδρο ή θα αποστείλουν την ψήφο τους ηλεκτρονικά (με αποστολή μηνύματος στο stathopoulou@edsna.gr) μεταξύ 11:30 – 12:30.
Οι λοιπές εισηγήσεις των θεμάτων θα σας σταλούν την Τετάρτη 27-05-2020 μετά την δια περιφοράς Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα που σχετίζονται με τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.