Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Έγκριση 1ου και 2 πρακτικού της ΕΔΔ για τη "Συντήρηση υπάρχουσας φύτευσης εισόδου ΟΕΔΑ & λοιπών χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α." (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 3. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών -Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα της Αττικής μέσω αναβάθμισης της διαχείρισης Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).
 4. Τροποποίηση της σύμβασης για τις "Υπηρεσίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 6. Ανάκληση της υπ’ αρ. 199/2020 ΑΕΕ και «Λήψη απόφασης για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης για τις εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης παράτασης της υπ΄ αρ. 7194/24.6.2019 Σύμβασης για τις μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δ. Μοσχάτου-Ταύρου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Διονύσου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μαραθώνα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κορυδαλλού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 11. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χαϊδαρίου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 13. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αμαρουσίου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πεντέλης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με τον ΟΚΑΑ για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του ΟΚΑΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 17. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 18. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ραφήνας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου"Δ/νση Ανακύκλωσης, (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 19. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σαρωνικού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 20. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Λειοτεμεχιστή» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 21. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της κας Μαχιμάρη Ευθυμίας του Αλέξανδρου, υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΕΔΣΝΑ κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, με βαθμό Γ’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 22. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης βεβαίωσης ότι η πράξη «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης», περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 23. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Φυλής βεβαίωσης ότι η πράξη «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Φυλής», περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 24. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος της σύμβασης με τίτλο «Επείγουσες υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΣΜΑ Σχιστού», αναδόχου «TERRA NOVA ΕΠΕ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 25. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Πετρούπολης βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη για την υποδοχή 1788,92 τόνων βιοαποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 26. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον μόνιμο υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Δημήτριο Καπετάνο για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ, ποσού 2.500,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 27. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Σερέπα Νικόλαο για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ, ποσού 700,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 28. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη "«Προμήθεια συστήματος φύλαξης χώρων ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής", ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 29. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 1353/2020 Απόφασης του Μον. Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 30. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 1904/2020 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 31. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 7486/2020 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 32. Λήψη απόφασης τροποποίησης της με αρ. 93/2020 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.