Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 07 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκυή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 28ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ν.Ιωνίας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγ.Αναργύρων-Καματερού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
3 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αλίμου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Παιανίας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
6. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σπάτων για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
7. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χαλανδρίου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσηςΑνακύκλωσης κ.Ζαρμπούτης).
8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού( εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣΜΑ Κωνσταντίνος Πλ Μνηματίδης).
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη
σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών καιπρασίνων απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣΜΑΚωνσταντίνος Πλ Μνηματίδης).
11. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Ζαχαρόπουλος).
12. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του 2020. (εισηγητής Αν. ΠροϊστάμενοςΔ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
13. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο Τρίμηνο του 2020. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
14.Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών εξευγενισμού & διαχείρισης υλικών & υπολειμμάτων ανακύκλωσης (εισηγητής ο Αν. Προϊστάμενος της ΔνσηςΑνακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
15. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια - τοποθέτηση συστημάτων ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» (Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) (Εισηγητής ο πρόεδρος τηςΕπιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
16. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού «Εξαιρετικώς επείγουσα και άμεση παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού & των απορριματοκιβωτίων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19)» (Εισηγήτρια η πρόεδρος της επιτροπής κα
Καψιμάλη)

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.