Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τετράμηνες συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ 14-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ: 64/Τεύχος Α’/14-3-2020)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 (με αρ. πρωτ. 10294/04-09-2020 Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 4 μηνών» , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 7/9/2020 έως και Τρίτη 08-09-2020 και ώρες 08:30 – 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ, υπόψη κας. Δημητρίου Παναγιώτας (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525, Τηλέφωνο: 2132148448).
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και ηλεκτρονικά, στο email: dimitriou@edsna.gr

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 2/2020 (με αρ. πρωτ.10294/04-09-2020 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.