Πρόσκληση 31ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 31ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά - τεχνική προσφορά) και 2ου Πρακτικού (οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ – ΤΜΗΜΑ 1» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά - τεχνική προσφορά) και 2ου Πρακτικού (οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ – ΤΜΗΜΑ 2» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
3. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής κ. Λεβεντέρης).
4. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
5. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή Δράσεων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
6. Έγκριση 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς) «Προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Δ/νσης ΔΥΠΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
7. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
8. Λήψη απόφασης οριστικής παραλαβής των υποβληθέντων παραδοτέων του Τεχνικού Συμβούλου της Σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο "YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Α" (εισηγητής κ. Σωφρόνης, Αναπλ. μέλος Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής).
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Σαλαμίνας για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δ. Σαλαμίνας με αντικείμενο τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σαλαμίνας για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αλίμου για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αιγάλεω για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Χαϊδαρίου για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αγ. Δημητρίου για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο την χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
20. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αιγάλεω για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
21. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
22. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ν. Σμύρνης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
23. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου"Δ/νση Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
24. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
25. Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης με τίτλο « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΣΧΙΣΤΟY» και σύναψη της Α’ Συμπληρωματικής Σύμβασης (εισηγητής κ. Σύψας).
26. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου» περιλαμβάνεται, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής κ. Σύψας).
27. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη» περιλαμβάνεται, στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής κ. Σύψας).
28. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Σαρωνικού, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σαρωνικού» περιλαμβάνεται, στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής κ. Σύψας).
29. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Περάματος , βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Περάματος» περιλαμβάνεται, στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής κ. Σύψας).
30. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» περιλαμβάνεται ως έργο/δράση πρώτης προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής κ. Σύψας).
31. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Nέας Ιωνίας, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Βιοαποβλήτων Δήμου Νέας Ιωνίας» περιλαμβάνεται, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής κ. Σύψας).
32. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για συμπλήρωση- τροποποίηση της ΑΕΕ 290/ΕΔΣΝΑ/2020 (εισηγητής κ. Σύψας).
33. Ενημέρωση επί του Παραδοτέου Π1 της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)» (εισηγητής κ. Σύψας).
34. Λήψη απόφασης για επέκταση επιδημιολογικής μελέτης που διεξάγεται από τον ΕΔΣΝΑ με την δημιουργία παρατηρητηρίου για τους εργαζόμενους (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
35. Λήψη απόφασης για προμήθεια οικίσκου στα πλαίσια της πράξης Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 περ. γ΄ του Ν. 4412 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
36. Λήψη απόφασης περι ορισμού νομίμου εκπροσώπου για αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας δικαιούχων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
37. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ανάθεση στο νομικό συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ αναγκαστικής είσπραξης οφειλών της Γενικής Κλινικής Καλλιθέας – Ιάσιο Θεραπευτήριο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
38. Λήψη απόφασης για απόδοση αντισταθμιστικών στην Φυλή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
39. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ενημερωτικών εντύπων για τα μέσα προφύλαξης από τον COVID (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
40. Ενημέρωση για ανεξόφλητες οφειλές της V.K. COMPANY και λήψη απόφασης για ανάθεση στο νομικό συνεργάτη για αναγκαστική είσπραξη της οφειλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
41. Λήψη απόφασης για έγκριση εκδοθέντος εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Φραγκάκη Παναγιώτη, για κάλυψη δαπάνης μετακίνησης οχημάτων του ΕΔΣΝΑ στην Καρδίτσα (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
42. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα για τον ΕΔΣΝΑ προσφορά για την τήρηση χρηματικών αποθεμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
43. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο, λόγω του κατεπείγοντος και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
44. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου επί αιτήσεως αναίρεσης του Δ. Φυλής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
45. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
46. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.