Πρόσκληση 32ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 32ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης  Πρακτικού Αξιολόγησης  B.ΙΙ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) για το έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την  α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ   Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

 (Το επείγον του θέματος αιτιολογείται στο ότι, υπάρχει άμεση ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.