Πρόσκληση 42ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 07 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 42ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Λήψη απόφασης Διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
2. Έγκριση μετακίνησης του μέλους της Ε.Ε. κ. Βρούστη Αριστείδη στο Μαρόκο (Καζαμπλάνκα) (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα γιατί όσον αφορά το 1Ο θέμα πρέπει να απαντηθούν άμεσα τα ερωτήματα γιατί ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει άμεσα να σταλεί η απόφαση μετακίνησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση πριν την αναχώρησή, λόγω του ότι θα μεταβεί σε Χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).