Πρόσκληση 43ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 17 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 43ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννη Δρίβα στις Βρυξέλλες (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
2. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής ΚΤΕΟ για τα οχήματα της Δ/νσης Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα, γιατί όσον αφορά το 1Ο θέμα πρέπει να εγκριθεί η μετακίνηση του Γενικού Γραμματέα στις Βρυξέλλες στις 19/12/2018, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να πληρωθεί άμεσα το ΚΤΕΟ των οχημάτων λόγω λήξης του, το προσεχές διάστημα).