Απόφαση (556/18) ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019

Για να κατεβάσετε την απόφαση (556/18) ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 πατήστε εδώ.