Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 167/19 Α.Ε.Ε. Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019

Για να κατεβάσετε την απόφαση (218/19) τροποποίησης της υπ’ αρ. 167/19 Α.Ε.Ε. Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 πατήστε εδώ.