Απόφαση 167/19 έγκρισης της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019

Για να κατεβάσετε την απόφαση (167/19 Α.Ε.Ε.) έγκρισης της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 πατήστε εδώ.