Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 556/18 Α.Ε.Ε. ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019

Για να κατεβάσετε την απόφαση (217/19) τροποποίησης της της υπ’ αρ. 556/18 Α.Ε.Ε. ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 πατήστε εδώ.