Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 2ο Τρίμηνο του 2019

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 290/2019 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 πατήστε εδώ.