Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 2ο Τρίμηνο του 2020

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 328/2020 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερου τρίμηνο του 2020 πατήστε εδώ.