Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 2ο Τρίμηνο του 2018

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 361/2018 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 πατήστε εδώ.