Σχέδιο 15 σημείων για καθαρή Αττική

Το σχέδιο της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο παρουσιάστηκε στους πολίτες στις 30 Ιανουαρίου 2020, προβλέπει 15 σημεία, τα οποία υλοποιούνται βήμα – βήμα, μέρα με τη μέρα.

 1. Δίνουμε βάρος στην ανακύκλωση και στην εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και δημιουργία ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων.
 2. Προωθούμε την αναθεώρηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής, ώστε να υπηρετεί τους στόχους και του νέου ΕΣΔΑ. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της Μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Ως τις αρχές φθινοπώρου θα είναι έτοιμο το προσχέδιο και ως το τέλος του 2020 η μελέτη.
 3. Προχωράμε τις διαδικασίες για την αναγκαία επέκταση του ορίου ζωής του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής ως το 2025 , ώστε μέχρι να είναι έτοιμες οι νέες μονάδες επεξεργασίας, να μην πνιγεί στα σκουπίδια η Αττική. Μετά το 2025, η χωματερή της Φυλής κλείνει οριστικά.
 4. Προχωρά η Επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, σε όλους τους Δήμους της Αττικής, με χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής.
 5. Αναβαθμίζουμε το ΕΜΑΚ Λιοσίων για να μπορεί να δέχεται προς επεξεργασία τα βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τους Δήμους το επόμενο διάστημα.
 6. Το σχέδιό μας προβλέπει την κατασκευή τριών νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό και της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό .
 7. Για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Αττικής, επιλέγουμε τη μέθοδο των ΣΔΙΤ για τις δύο πρώτες ΜΕΑ και μόνο το Γραμματικό θα είναι δημόσιο έργο.
 8. Το σχέδιό μας έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κατάθεση των φακέλων για τα έργα που θα γίνουν με ΣΔΙΤ θα γίνει μέσα στον Ιούλιο του 2020, θα επιδιώξουμε η προκήρυξη των έργων να γίνει ως το τέλος του χρόνου και τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2025.
 9. Ο υφιστάμενος εθνικός σχεδιασμός δεν επιτρέπει σήμερατην καύση, γι’ αυτό και δεν προβλέπεται στον υφιστάμενο σχεδιασμό μας για την Περιφέρεια.
 10. Ολοκληρώνουμε ως τις αρχές Αυγούστου την παράδοση 80 απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαποβλήτων και 9000 κάδων, για την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή σε 66 Δήμους της Αττικής, η προμήθεια των οποίων είχε γίνει από την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.
 11. Ενώ αποφασίσαμε την προμήθεια επιπλέον 100 απορριμματοφόρων και 40.000 καφέ κάδων, με την προκήρυξη του διαγωνισμού να γίνεται τις επόμενες εβδομάδες και την ολοκλήρωση της παράδοσης του νέου υλικού να γίνεται ως τα μέσα του 2021.
 12. Βρίσκεται σε εξέλιξη διανομή σε όλους τους Δήμους της Αττικής, κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης.
 13. Προχωράμε στη δημιουργία 1.000 γωνιών ανακύκλωσης , σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού , που στόχος μας είναι να γίνεται τμηματικά, με βάση την υλοποίηση του σχεδιασμού μας.
 14. Εφαρμόζουμε μια νέα τιμολογιακή πολιτική στον ΕΔΣΝΑ που θα ισχύσει από 1-1-2021, με την οποία δίνουμε κίνητρο στους Δήμους να εφαρμόσουν σύστημα διαλογής στην πηγή, αφού για κάθε τόνο σκουπιδιών που θα στέλνουν στη Φυλή για να θαφτεί χωρίς επεξεργασία, θα επιβαρύνονται με διπλάσια τιμή σε σχέση με τα σκουπίδια που θα προέρχονται από διαλογή στην πηγή.
 15. Επενδύουμε στην ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση των πολιτών της Αττικής. Ξεκινάμε το επόμενο διάστημα καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών, προκειμένου να τους καταστήσουμε συμμάχους μας στην προσπάθεια για Καθαρή Αττική.