Ανεύθυνη εθνική στάση

Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που Έλληνας ευρωβουλευτής ενεργεί χωρίς επιχειρήματα σε βάρος των εθνικών συμφερόντων του τόπου, βλάπτοντας τα συμφέροντα των πολιτών και του περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά ανεξάρτητος ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε ερώτησή του προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Κ. Βέλα, για εξυπηρέτηση μικροκομματικών επιδιώξεων και όχι για την υπόθεση της παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής. Στην ερώτησή του επιχειρεί να εκμαιεύσει από τον Επίτροπο αρνητικά σχόλια σχετικά με την πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο η προσπάθειά του πέφτει στο κενό, όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου. Πρόσφατα δε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, Έλληνες ευρωβουλευτές, συνειδητά παραπληροφόρησαν, ζητώντας επιτακτικά τη μη λειτουργία της τοπικής δομής διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνα στο Γραμματικό – μέρος του νέου, εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πορεία υλοποίησης αυτού του Σχεδιασμού, η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συντάσσοντας και εγκρίνοντας έναν σύγχρονο, αποκεντρωμένο και περιβαλλοντικά φιλικό ΠΕΣΔΑ, με αξιοποίηση καινοτόμων στοιχείων, έμφαση στην Διαλογή στην Πηγή, την ανακύκλωση και ενεργοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της συμμετοχής των πολιτών.

Σε επίπεδο εξασφάλισης πόρων, η Περιφέρεια Αττικής, μόλις τον Σεπτέμβριο του 2017 έλαβε έγκριση εκχώρησης πόρων ύψους 150 εκ. € από το Ταμείο Συνοχής για τις προτάσεις που είχε υποβάλει στα τέλη του 2016 στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τη στιγμή που όλες οι άλλες Περιφέρειες έχουν λάβει τις σχετικές εκχωρήσεις ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, ήτοι 2 έτη νωρίτερα! Στο πλαίσιο της ανωτέρω εκχώρησης, η Περιφέρεια Αττικής έχει προετοιμάσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (ΕΔΣΝΑ, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, Διαχειριστική Αρχή ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των εκχωρημένων πόρων, η σχετική δε πρόσκληση προς τον ΕΔΣΝΑ θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Όσον αφορά τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπονται πόροι ύψους 13 εκ. € για τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (κωδικός 017), οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί στο σύνολό τους και έχει ήδη ενταχθεί μία πράξη ύψους 4 εκ. € ήτοι 30,7%. Έχει δε ήδη πραγματοποιηθεί το κλείσιμο και η αποκατάσταση ενός παλαιού ΧΑΔΑ (Αντικύθηρα) και έχει επαλειφθεί το πρόστιμο που ανερχόταν σε 80.000€ ανά 6μηνο. 

Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να εκδοθεί πρόσκληση για τη χρηματοδότηση δράσεων ανάπτυξης διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων, για το σύνολο του υπολειπόμενου προϋπολογισμού.