ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α έχει πάντα ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων του και μεριμνά για αυτές.

Με αυτό το δεδομένο, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε μελέτη που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ για το 2018. Παράλληλα εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης του σχετικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.