Προχωρά η εκπόνηση επιδημιολογικής έρευνας για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής

Το πάγιο αίτημα για τη «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην Ο.Ε.Δ.Α. (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων) Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»  υλοποιεί η σημερινή διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής). Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα υλοποιηθεί από ομάδα κορυφαίων δημόσιων φορέων όπως η Σχολή Δημόσιας Υγείας, ο Δημόκριτος, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και εξειδικευμένων στο αντικείμενο Πανεπιστημιακών καθηγητών και επιστημόνων της χώρας μας. 

Η διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες εκπληρώνει την δέσμευσή της απέναντι στους εργαζόμενους της Ο.Ε.Δ.Α. και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, για ένα υπερώριμο έργο υψίστης κοινωνικής χρησιμότητας .

Συγκεκριμένα, η επιδημιολογική έρευνα προασπίζει και προάγει το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Φυλής, για την λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους. Στόχος της είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία του πληθυσμού της περιοχής (είτε πρόκειται για εργαζόμενους, είτε για μόνιμους κατοίκους) μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων μέσω της εφαρμογής της στατιστικής στην ιατρική. Η διοίκηση του Συνδέσμου έχει θέσει πρώτη της προτεραιότητα την ενημέρωση των πολιτών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή – σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει η επιδημιολογική μελέτη. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 697.872,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)και η διάρκεια των ερευνών έχει οριστεί στα δύο έτη. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους.