Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εργαζομένων των κεντρικών γραφείων του ΕΔΣΝΑ και του γιατρού εργασίας όπου παρουσιάσθηκε οπτικό υλικό με θέμα ¨ Επιπτώσεις απο την χρήση οθονών οπτικής απεικόνισης και τρόποι πρόληψης και προστασίας¨.

Ακολούθησε συζήτηση όπου δόθηκε η ευκαιρία να τεθούν ερωτήματα και να λυθούν απορίες.

Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και η Αντιπρόεδρος  και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ.