Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός Πάνω από 20 εκ. χρωστά το δημόσιο στον ΕΔΣΝΑ και είμαστε αποφασισμένοι να τα εισπράξουμε

Σε άμεσες ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που φτάνουν τα 25,6 εκ. € προχωρά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, μετά από εντολή του Προέδρου του Συνδέσμου και Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της 23ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο κύριος και βασικός οφειλέτης του ΕΔΣΝΑ είναι οι διάφοροι φορείς του ελληνικού δημοσίου (δήμοι, νοσοκομεία, ΕΥΔΑΠ), των οποίων τα χρέη ξεπερνούν τα 20 εκ. €.

Τα υπόλοιπα οφείλονται κυρίως από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αποβλήτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός επεσήμανε ότι «Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει η εθνική νομοθεσία για την είσπραξη όσων χρημάτων οφείλονται στον ΕΔΣΝΑ. Αναγνωρίζουμε ότι οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση είναι ασφυκτικές όμως δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τα χρέη του ΕΔΣΝΑ προς τρίτους φτάνουν τα 76 εκ. € και ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Ελπίζουμε η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ώστε ο Σύνδεσμος να ενταχθεί στις ρυθμίσεις περί ληξιπρόθεσμων χρεών για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του».

Ειδικότερα στις 30/4/2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΔΣΝΑ διαμορφώνονται ως εξής :

  • Οι οφειλές των Δήμων – μελών του ΕΔΣΝΑ ανέρχονται στο ποσό των 14.311.629,17€
  • Οι οφειλές από τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων ανέρχονται στο ποσό των 8.826.713,62€. Η τελευταία αυτή κατηγορία οφειλετών διακρίνεται στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αποβλήτων
  • Οι οφειλές από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ανέρχονται στο ποσό των 2.494.856,52€.

Για τον τρόπο είσπραξης των χρημάτων αποφασίστηκε να γίνουν συμψηφισμοί και διακανονισμοί, όπου αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ενώ ειδικά για τα χρέη των δημόσιων υγειονομικών μονάδων προς τον ΕΔΣΝΑ θα εξεταστεί σε προσεχή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής το εάν θα αξιοποιηθούν οι διατάξεις του Ν. Ν.4132/2013 που αφορούν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τα ληξιπρόθεσμα χρέη τρίτων προς τον ΕΔΣΝΑ