Προ των ευθυνών τους θέτει Κυβέρνηση και αρμόδιες κρατικές αρχές ο Γιάννης Σγουρός μετά τη νέα είσοδο αθιγγάνων και οικονομικών μεταναστών στον ΧΥΤΑ Φυλής Άγνοια κινδύνου δεν συγχωρείται παραμονεύει ο θάνατος

Στη διακοπή λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Φυλής αναγκάστηκε να προχωρήσει εκ νέου ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής μετά τα σημερινά περιστατικά της αθρόας εισόδου αθιγγάνων και οικονομικών μεταναστών από τις πρωινές ώρες.

Παρά τις αλλεπάλληλες πρόσφατες εκκλήσεις του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού στις 2-5-2013 και στις 10-5-2013 προς την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες κρατικές αρχές να παρέμβουν, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για να αποτραπούν αυτού του είδους τα περιστατικά.

Το αποτέλεσμα είναι να συνεχίζεται η παράνομη είσοδος ξένων στοιχείων στον χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με στόχο τον προσπορισμό διάφορων υλικών, την ώρα μάλιστα που εκτελούνται οι εργασίες διάθεσης, διάστρωσης, συμπίεσης και χωματοκάλυψης τους από το προσωπικό του Συνδέσμου, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων.

Πέραν αυτών, τα άτομα που εισέρχονται παρανόμως στον ΧΥΤΑ δεν διστάζουν να προχωρούν σε κλοπές και αφαιρέσεις υλικών από εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και ιδιωτών, γεγονός που επιφέρει οικονομική ζημία και προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Το γαϊτανάκι με την είσοδο όλων αυτών των ατόμων στον ΧΥΤΑ πρέπει να σταματήσει. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής είναι δημόσιος και δεν μπορεί να επικρατούν οι νόμοι της ζούγκλας. Όποιος θέλει ας το καταλάβει. Εμείς, διαχείριση απορριμμάτων υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνεται. Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες κρατικές αρχές ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους».

Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα παραμείνει κλειστός για το υπόλοιπο της ημέρας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης.

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 3

Φωτογραφία 4