Ζητάμε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αυστηρό έλεγχο για τη σύσταση και προέλευση των απορριμμάτων που θα μεταφερθούν από την Πελοπόννησο στον ΧΥΤΑ Φυλής

-Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός

«Ζητάμε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αυστηρό έλεγχο για τη σύσταση και προέλευση των απορριμμάτων που θα μεταφερθούν από την Πελοπόννησο στον ΧΥΤΑ Φυλής»

-Σήμερα έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την έγκριση για την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων

Στην υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Τρίπολης και Ερμιονίδας προχωρά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής για τη μεταφορά και διάθεση 90 τόνων απορριμμάτων ημερησίως στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Φυλή και για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων γίνεται υποχρεωτικά και κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εξέδωσαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τη δημόσια υγεία στις εκεί περιοχές.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Εάν δεν προχωρήσουν τα αναγκαία έργα υποδομών για τη διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Σήμερα είναι η Πελοπόννησος, αύριο θα ναι κάποια άλλη Περιφέρεια της χώρας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά όλοι μας» και πρόσθεσε «Ο ΕΔΣΝΑ σηκώνει σήμερα το βάρος μιας ευθύνης που δεν του αναλογεί. Ζητάμε από το ΥΠΕΚΑ και την αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να συνδράμει τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τον ΧΥΤΑ σε άριστη κατάσταση, διεξάγοντας αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους για τη σύσταση και προέλευση των απορριμμάτων που θα μεταφερθούν από την Πελοπόννησο στον ΧΥΤΑ Φυλής».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ομόφωνα έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, η διαδικασία θα γίνει υπό πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ειδικότερα :

  • Αποδεκτή θα γίνεται μόνο η ποσότητα των 65 τόνων ημερησίως για τον Δήμο Τριπόλεως και 25 τόνων για τον Δήμο Ερμιονίδας
  • Η διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει αποκλειστικά για χρονικό διάστημα έξι μηνών
  • Για την καταλληλότητα ή μη των απορριμμάτων ζητείται να γίνονται διαρκείς έλεγχοι, εκτός από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, και από κλιμάκια της ΕΥΠΕ
  • Το κόστος διάθεσης των απορριμμάτων προσδιορίζεται στα 45 € / τόνο όπως ισχύει και για τους Δήμους της Αττικής. Το ποσό εκάστου μηνός θα προκαταβάλλεται.
  • Για την ιχνηλασιμότητα των απορριμμάτων θα χρησιμοποιείται ειδικό τριπλότυπο έντυπο του ΥΠΕΚΑ και «βεβαιώσεις μεταφοράς δημοτικών απορριμμάτων» που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων των συμβάσεων έχουν προβλεφθεί ποινικές ρήτρες, με τον ΕΔΣΝΑ να διατηρεί το δικαίωμα να  καταγγείλει τις συμβάσεις αζημίως γι’ αυτόν
  • Αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων «Δημοτικά απόβλητα» και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) και στην άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.

Η διαδικασία της μεταφοράς των απορριμμάτων από τους δύο δήμους της Πελοποννήσου αναμένεται να ξεκινήσει εντός των προσεχών ημερών.