Δικαστικές εκκρεμότητες Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Στο πλαίσιο της διαφανούς και χρηστής διοίκησης ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής προχώρησε στην καταγραφή όλων των δικαστικών εκκρεμοτήτων από τις οποίες ενδέχεται να προκύψει επιβάρυνση στα οικονομικά του.

Η καταγραφή των υποθέσεων αυτών και η δημοσιοποίησή τους, αποσκοπεί στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα  για τα διαλαμβανόμενα στον Σύνδεσμο, ο οποίος υπενθυμίζεται αποτελεί τον μόνο και καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου.

Παράλληλα και με τον τρόπο αυτό, η νέα διοίκηση του Συνδέσμου καθιστά τους πολίτες γνώστες και κοινωνούς κάθε δικαστικής υπόθεσης που σχετίζεται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος αλλά και των τεράστιων οικονομικών δυσχερειών που έχει συναντήσει και καλείται να διαχειριστεί από την πρώτη ημέρα κιόλας από την ανάληψη των καθηκόντων της.

συνημμένο

Δικαστικές εκκρεμότητες Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής