Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση το τετράπτυχο των δράσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων από τον ΕΔΣΝΑ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου που περιλαμβάνουν συνδυαστικά δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων προωθεί ο ΕΔΣΝΑ, όπως επεσήμανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός.

Ο κ. Σγουρός παράλληλα ανέφερε ότι η κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου είναι η βέλτιστη δυνατή σήμερα ,αφού διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των έργων, δεν χάνονται αλλά αντιθέτως δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, προστατεύεται το περιβάλλον και επιλέγεται η πιο οικονομική λύση για τον πολίτη.

Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή για την χωροθέτηση της ΟΕΔΑ Κερατέας στη θέση Φοβόλες κάνοντας λόγο για εξελίξεις που δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή του Συνδέσμου να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο τεύχος δημοπράτησης του έργου.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ απάντησε σε όλα τα ζητήματα και τις επικρίσεις που έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας και ειδικότερα :

Κόστος των έργων :

Το βασικό κριτήριο των διαγωνισμών είναι το χαμηλότερο κόστος με την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το κόστος θα είναι όσο περίπου και σήμερα γιατί θα προκύψουν προϊόντα που θα παράγουν έσοδα.

Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων :

Αυτό θα καθοριστεί από τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας θα είναι προϊόντα ανακύκλωσης, καύσιμη ύλη και ενέργεια, ανάλογα με την τεχνολογία που θα προκριθεί και θα τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους.

Διαγωνισμοί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ :

Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εργοστασίων ανέρχεται στο 1 δις €. Από το ΕΣΠΑ διατίθενται πόροι 200 εκ. €. Τα υπόλοιπα θα αντληθούν από τον ιδιωτικό τομέα με τη διαδικασία της σύμπραξης. Αυτή είναι η μόνη εφικτή λύση αφού το χρεωμένο κράτος δεν έχει άλλους πόρους να διαθέσει ενώ ταυτόχρονα η επένδυση θα βοηθήσει την εθνική οικονομία να προχωρήσει στο δρόμο της ανάπτυξης.

Μέθοδος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου :

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος είναι ο σύγχρονος τρόπος διαγωνισμού που ακολουθείται για την περίπτωση πολύπλοκων και σύνθετων έργων σε όλη την Ευρώπη και είναι νόμος του Ελληνικού κράτους.

Μακροχρόνιες συμβάσεις :

Η πρόβλεψη για μακροχρόνιες συμβάσεις προσφέρει τη μικρότερη επιβάρυνση στην αποπληρωμή του έργου ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα χωρίς άλλα δημόσια έξοδα για συντήρηση και λειτουργία.

Γιατί δεν προτιμήθηκαν μικρότερες και περισσότερες μονάδες :

Καμιά μελέτη δεν τεκμηριώνει περισσότερες και μικρότερες μονάδες. Η χωροθέτηση περισσοτέρων μονάδων είναι ανέφικτη. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια μονάδα σε κάθε δήμο προφανώς εθελοτυφλούν, εάν δεν παραπλανούν σκόπιμα.

Η Ευρώπη προτείνει ιεραρχικά, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελευταία τη διάθεση με τη μέθοδο της ταφής :

  • Εμείς προωθούμε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες αυτής της ιεραρχίας.
  • Για την πρόληψη καταρτίζουμε προτάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.
  • Για την επαναχρησιμοποίηση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Πράσινων Σημείων.
  • Για την ανακύκλωση πέραν των υφισταμένων συστημάτων ανακύκλωσης, όπως οι μπλε κάδοι, και τα ειδικά συστήματα ανακύκλωσης θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους Δήμους στη Διαλογή στην Πηγή.
  • Για την ανάκτηση προωθούμε την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας που ήδη δημοπρατούμε.
  • Για την κομποστοποίηση προωθούμε την κατασκευή 3 εργοστασίων κομποστοποίησης που περιλαμβάνονται  στις δημοπρασίες που κάνουμε για τα εργοστάσια επεξεργασίας.
  • Τέλος η διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας που θα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα των παραγόμενων απορριμμάτων και θα είναι αδρανές υλικό θα απαιτεί ελάχιστο χώρο διάθεσης.
  • Επομένως προωθούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους τομείς.