Δελτίο Τύπου της 14ης Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και έλαβε μεταξύ άλλων τις παρακάτω αποφάσεις :

  • Ενέκρινε τις δαπάνες για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος
  • Ενέκρινε τη μελέτη και τις αντίστοιχες δαπάνες για την Μεταφορά και εξαγωγή των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και φίλτρων οχημάτων μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ.
  • Ενέκρινε τις δαπάνες για την καταβολή οφειλών για την λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, για την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, για την Κατασκευή κυττάρων Β’ φάσης ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής,  για εργασίες ομαλοποίησης τμημάτων απορριμματικού ανάγλυφου του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και για τις επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης
  • Κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για την ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ και για την ανάδειξη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών που θα πραγματοποιήσουν την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΔΚΝΑ
  • Ενέκρινε τις δαπάνες για την καταβολή του 3ου μισθώματος μηνός Ιανουαρίου 2012 στην EFG Eurobank στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητού εξοπλισμού για τον ΣΜΑ Σχιστού και αποφάσισε την τμηματική καταβολή παλαιάς οφειλής στον Δήμο Πετρούπολης

Η συνεδρίαση μεταδόθηκε απευθείας από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.