Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2016

              

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 05-07-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης Απολογισμού, Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του έτους 2013 του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το πιο πάνω θέμα.