Με σημαντικές εξαγγελίες πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για τη Διαχείριση των απορριμμάτων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και η Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝΣΑ), με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν πολλοί δήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος εξήγγειλε τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: εκχώρηση 150.000.000 € για το ΠΕΠ Αττικής, 10.000.000 € για την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων και 10.000.000 € για Πράσινα Σημεία και κομποστοποίηση.

Η Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου, στην παρέμβασή της, επισήμανε την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας που αρνείται την ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τόνισε ότι βρισκόμαστε πλέον στην κρίσιμη φάση υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ που επιβάλλει συντονισμένη και αποτελεσματική δράση Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και ότι έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, η ώρα να ακούσουμε τις προτάσεις των Δήμων.

Στη συνέχεια, η Αντιπρόεδρος, Αφροδίτη Μπιζά, αναφέρθηκε αναλυτικά στην υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων ( χρήσεις γης,  παραγωγή απορριμμάτων ανά Δήμο, ποσότητες παραγωγής ανά κατηγορία αποβλήτων ). Επίσης παρουσίασε τις ποσότητες  απορριμμάτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και τις ποσότητες απορριμμάτων που παρήγαγαν οι Δήμοι τα έτη 2015 και 2016 και τις μεταβολές τους.

Ανάπτυξε ακόμη τις αρμοδιότητες που δίνει ο νέος ΠΕΣΔΑ στους Δήμους και την ευθύνη τους για την υλοποίηση των τοπικών τους σχεδίων.

Επεσήμανε την ανάγκη δραστηριοποίησης των Δήμων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε σχέση με την πλήρωση του  ΧΥΤΑ Φυλής καθώς και στο έργο που παρήγαγε η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ.

Το μέλος της Ε.Ε, Σταύρος Ιατρού, τόνισε την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και τη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που υιοθετήθηκε με το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ανέπτυξε το ισοζύγιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και τους ποσοτικούς στόχους  της διαχείρισης με προοπτική το 2020  και παρουσίασε τις απαιτήσεις σε νέες υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, τις δυναμικότητές τους και τις εξυπηρετούμενες περιοχές.

Τέλος ανέφερε τα στοιχεία κόστους του Περιφερειακού Σχεδιασμού της Αττικής.