Πρόσκληση 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 1 το μεσημέρι στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος), η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης είναι :

  1. Λήψη απόφασης αποδέσμευσης ποσών από τους ΚΑΕ Παρελθόντων Οικονομικών Ετών Προϋπολογισμού ΕΔΣΝΑ έτους 2014 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  2. Λήψη απόφασης αποδοχής απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί επιχορήγησης ΕΔΣΝΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΕΔΣΝΑ Οικονομικού έτους 2014 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

(Το κατεπείγον του πρώτου και του δεύτερου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι εξεδόθη η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί επιχορήγησης του ΕΔΣΝΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και του τρίτου και τέταρτου θέματος προκειμένου να διενεργηθεί ο άμεσα διαγωνισμός για τη συντήρηση των μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ και να υπογραφεί νέα σύμβαση).