Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15.30 στα γραφεία της Περφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι το εξής :

1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού περί συμμετοχής των Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με ΣΔΙΤ».

(Το κατεπείγον της συνεδρίασης αιτιολογείται από τις ασφυκτικές προθεσμίες της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο του ανωτέρω έργου).