Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 02 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
  2. Έγκριση δαπανών παρελθόντων ετών, πολυετών δαπανών και συμβασιοποιημένων δαπανών.

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα, διότι για να λειτουργήσει το οικονομικό έτος 2017 πρέπει να ψηφιστούν οι ανωτέρω δαπάνες).