Πρόσκληση 51ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 51ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016.

  (Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι λόγω του κλείσιμου του έτους 2016 πρέπει να ανατρέψουμε όλες τις ψηφίσεις πιστώσεων).