Πρόσκληση 46ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 09 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 46ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ  έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).