Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 14 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 13ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού κατακύρωσης των υπηρεσιών «Μεταφορά & εξαγωγή των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

 

(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι υπάρχει άμεση ανάγκη κατακύρωσης του διαγωνισμού προκειμένου να απομακρυνθούν οι τέφρες για την προστασία του Περιβάλλοντος).