Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 41ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για ψήφιση προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  1. Λήψη απόφασης ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).