Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 19ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπηρεσιών που αφορούν την «Ασφάλιση Οχημάτων Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης για επανέγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης , της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την υποβολή προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό των επειγουσών υπηρεσιών λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).

 

(Tα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν καθώς όσον αφορά το πρώτο θέμα είναι αναγκαίο να επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός για την «Ασφάλιση Οχημάτων Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» γιατί κηρύχθηκε άγονος και τα οχήματα θα μείνουν ανασφάλιστα μετά τις 10/8/2015 και όσον αφορά το δεύτερο θέμα θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη και οι όροι διακήρυξης των επειγουσών υπηρεσιών λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» γιατί άλλαξε ο ΦΠΑ από 13% σε 23% ενώ παράλληλα υφίσταται κατεπείγον λόγος να δημοπρατηθεί άμεσα η εν λόγω σύμβαση).