Πρόσκληση 17ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 13 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το μεσημέρι  στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμών των έργων «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν.Α. Αττικής», «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» και «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  2. Λήψη απόφασης για μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμoύ του έργου: «Επέκταση-Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Δικτύου Πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια» (εισηγητής αναπλ. Προϊσταμένος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

(Tα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν καθώς είναι αναγκαίο να μετατεθούν οι ημερομηνίες των διαγωνισμών που είχαν προγραμματιστεί για: α) όσον αφορά το 1ο θέμα για την Τρίτη 14-07-2015, και β) όσον αφορά το 2ο θέμα για την Πέμπτη 16-07-2015,  λόγω παράτασης της τραπεζικής αργίας).