Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Η Δ/νση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων ανακοινώνει ότι την 1η Αυγούστου 2014 και ώρα 11 πρόκειται να πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Επέκταση αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια".

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης