Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Δημοκρατία"

Απάντηση σε δημοσίευμα που φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα "Δημοκρατία" στις 15-02-2014 έδωσε ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός. 

Στην απάντηση αναφέρεται ότι :

Στις 15-02-2014 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας ένα συκοφαντικό και ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος του, δημοσίευμα, υπό τον τίτλο «Ο Σγουρός έτρεξε να πληρώσει πρόωρα την Ηλέκτωρ του Ομίλου Μπόμπολα».

Αυτή τη φορά ο εμπνευστής – λιβελογράφος, πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του, αφού τα ψέματα διαγκωνίζονται, ως προς τη διαστροφή της πραγματικότητας, το ένα το άλλο. 

Ψέμα 1ο : Αναφέρεται ότι έγιναν προς την Κοινοπραξία Ηλέκτωρ  –Landtek  πληρωμές, χωρίς να υπάρχει έγκριση του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, αφού σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί), οι ΟΤΑ επιτρέπεται μέχρι τις 31/1 εκάστου έτους να καταβάλλουν πληρωμές για οφειλές από συμβάσεις, χωρίς να έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός τους. Τα συγκεκριμένα εντάλματα πληρωμής θεωρήθηκαν και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν αμφισβητείται η νομιμότητα της δαπάνης.

Ψέμα 2ο : Αναρωτιέται ο εμπνευστής του δημοσιεύματος γιατί δεν συνεδρίασε πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απάντηση είναι ότι δεν συνεδρίασε γιατί δεν είχε κανέναν λόγο να συνεδριάσει. Η αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Ψέμα 3ο : Αναφέρεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του φορέα συνεδρίασε εκτάκτως. Η αλήθεια είναι ότι η συνεδρίαση ήταν τακτική και προγραμματισμένη με πρόσκληση που επιδόθηκε μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στα μέλη της και η απόφαση υπήρξε ομόφωνη.

Ψέμα 4ο : Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι η Κοινοπραξία πληρώθηκε πρόωρα και με λεφτά του επόμενου έτους. Η αλήθεια είναι ότι η Κοινοπραξία δεν πληρώθηκε πρόωρα. Πληρώθηκε για τις εργασίες που εκτέλεσε για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2013, σύμφωνα με τους πιστοποιημένους λογαριασμούς της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κύριε Διευθυντά,

Με τα  θέματα των δημοσίων δαπανών, δεν ανεχόμαστε βρώμικα παιχνίδια και υπονοούμενα.

Δεν είναι δυνατόν να προβάλλονται από την έγκριτη εφημερίδα σας τέτοιου είδους ασύστολα ψευδή δημοσιεύματα που ρίχνουν νερό στο μύλο της διαπλοκολαγνείας για να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα.

Ο συντάκτης δε του δημοσιεύματος θα μπορούσε κάλλιστα να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου ή τη Διοίκησή του, να θέσει ερωτήματα και να λάβει τις απαντήσεις που σήμερα δίνονται και να διασταυρώσει την αλήθεια.

Δυστυχώς επέλεξε την οδό της συκοφάντησης πέρα και έξω από κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν, αποκαθιστώντας την αλήθεια, και ανασκευάζοντας άμεσα το λάθος στο οποίο έχετε υποπέσει.

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.