Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 7 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης είναι τα εξής :

 1. Ενημέρωση με θέμα «Απολογισμός και παρακολούθηση προόδου αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ έτους 2013» (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)
 2. Ενημέρωση για αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΔΣΝΑ για απαλλοτριώσεις στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης)
 3. Ενημέρωση για δικαστικές εκκρεμότητες ΕΔΣΝΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης)
 4. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ ΑΕ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2013 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης)
 6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 7. Λήψη απόφασης επί εντάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών βύθισης ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα ή άλλου ισοδύναμου μέσου» (εισηγητής, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού)
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με το διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή ΔΕΜΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με το διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου περίφραξης βόρειας πλευράς ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Κατασκευή μικρού ΧΥΤΥ Αντικυθήρων στη θέση “Μύλος” του Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 11. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων της παρόχου Κ/ξιας των υπηρεσιών Υποστήριξης, Λειτουργίας και Συντήρησης-Επισκευής αναφορικά με τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ) (εισηγήτρια, Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη)
 12. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Γλυφάδας για την παραχώρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα λεπίδας φορτωτή για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό δασικών δρόμων (εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας & εργασίας κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013, μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών ΠΟΕ έτους 2013 που αφορά στην επανέκδοση του υπ’ αρ. 2241/2012 Χρηματικού Εντάλματος συνολικού ποσού 8.983,33€ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου ΙΚΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 18. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)