Πρόσκληση 44ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 7 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 44ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ είναι τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας – τροποποίησης της υπ’ αρ. 319/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που αφορούσε στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτωνστην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ» (Εισηγητής, Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 2. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας – τροποποίησης της υπ’ αρ. 320/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που αφορούσε στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτωνστην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Α. Λιόσια) με ΣΔΙΤ» (Εισηγητής, Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης Στ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη νέου Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής (Εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα εταιρειών περί διακανονισμού των οφειλών τους προς τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητές Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας και Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 7. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση των προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Ερμιονίδας και Τριπόλεως Περιφέρειας Πελοποννήσου (Εισηγητές, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας και Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 8. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή κυττάρων Β2, Β3, Β5 και Β6 (Β’ φάση) 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (Εισηγητής, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 9. Ενημέρωση για την υλοποίηση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ έτους 2013 (Εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 10. Ενημέρωση σχετικά με οχήματα που έχουν παραχωρηθεί στον ΕΔΣΝΑ από εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διεύρυνσης Κοινοπρακτικού Σχήματος (εισηγητές Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα προς τον ΕΔΣΝΑ από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και τον Δήμο Σαρωνικού για συναίνεση προς την Υλοποίηση Μονάδων Αερόβιας  Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων και Κλαδεμάτων, «Κομποστοποίηση» (εισηγήτρια, αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη).
 13. Λήψη Απόφασης επί ενστάσεως κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Προσφορών, για την ανάθεση εκπόνησης Μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 14. Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού ανάδειξης Ιδιώτη Μελετητή ή Μελετητικού Γραφείου, που θα αναλάβει την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης μελετών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλής  μισθώματος  leasing, δ’ τριμήνου  2013, στην EFG Eurobank  Ergasias Α.Ε. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ Α.Ε (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας & εργασίας κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες μηνός Σεπτεμβρίου 2013, μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Σ.Μ.Α Σχιστού» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για παροχή υπηρεσιών φύλαξης τευχών δημοπράτησης διαγωνισμών ΣΔΙΤ, ορισμός υπολόγου καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 23. Λήψη απόφασης τροποποίησης της με αρ. 142/2013 ΑΕΕ περί σύστασης της παγίας προκαταβολής ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή νομικών (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 25. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).