Πρόσκληση 40ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 σε κατεπείγουσα συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος, Αθήνα). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 40ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι αντισταθμιστικών οφελών στον Δήμο Φυλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι αντισταθμιστικών οφελών στον Δήμο Ασπροπύργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι αντισταθμιστικών οφελών στον Δήμο Κερατσινίου Περάματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι αντισταθμιστικών οφελών στον Δήμο Περάματς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

(Το κατεπείγον των θεμάτων αιτιολογείται στο ό,τι έχει καθυστερήσει η καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στους ωφελούμενους δήμους μετά την έκδοση των νέων ρυθμίσεων του Ν 4164/2013 οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά οικονομικά προβλήματα)